Kategorie zboží
Plantae (https://www.plantae.cz/)
«

Zdravá zahr. BIOOL koncentrát 200 ml

Zdravá zahr. BIOOL koncentrát 200 ml
Kód zboží: 442
DPH: 21%
Dostupnost: momentálně nedostupné
120
momentálně nedostupné
-+
ks
Dotaz ke zboží

Popis zboží

Forestina BIOOL je pomocný prostředek ve formě emulgovatelného koncentrátu určený ke zlepšení zdravotního stavu zeleniny, ovocných dřevin, okrasných stromků a keřů a pokojových rostlin. Působí dotykově, škůdce je třeba dokonale smáčet aplikační kapalinou (do počátku skanutí).

Rozsah a způsob použití:
Působí dotykově, napadené části rostlin je třeba dokonale smáčet aplikační kapalinou (do skapávání postřiku).Ošetření je třeba opakovat dle potřeby v intervalu 5 - 14 dní. Ošetřovat navečer, nebo za oblačného počasí. Nikdy ne za přímého slunce nebo při vysokých teplotách!
K zajištění dobré účinnosti přidat na 1 l aplikační kapaliny 5 - 7 kapek povoleného smáčedla.

Dávkování a vydatnost:
molice, třásněnky - 1 - 2% (1 - 2 víčka / 1 l vody)
roztoči, mšice - 2 - 3% (2 - 3 víčka / 1 l vody)
červi, puklice, štítěnky - 3 - 5% (3 - 5 víček / 1 l vody)
ostatní listoví škůdciI - 2 - 4% (2 - 4 víčka / 1 l vody)
při silném výskytu škůdce lze dávku zvýšit až o 50 %

Účinná látka:
Stolní řepkový olej 55 %

Registrován pro:
molice, třásněnky
roztoči, mšice
červi, puklice, štítěnky
ostatní listoví škůdciI

Aplikace v měsících:
5, 6, 7, 8

Ochranná lhůta:
Bez ochranné lhůty.

Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí:

Signální slovo:Varování:
Údaje o nebezpečnosti:Bezpečnostní pokyny:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí
P280 Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv
EUH 401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.
Sp1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod. Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest.
Přípravek nevyžaduje specifická opatření z hlediska ochrany ptáků, ostatních suchozemských obratlovců, včel, ostatních necílových členovců, půdních makroorganismů, půdních mikroorganismů a necílových rostlin.
klasická verze mobilní verze © 2018 Plantae.cz, Všechna práva vyhrazena., Zahrada, SEO e-shopu Vytvořilo SOFICO-CZ, a.s.