Kategorie zboží
Plantae (https://www.plantae.cz/)
«

Draselná sůl - gran. 2,5 kg

Draselná sůl - gran. 2,5 kg
Kód zboží: 849
DPH: 21%
Dostupnost: skladem
79
skladem
+-ks
Dotaz ke zboží

Popis zboží

HNOJIVO ES – Chlorid draselný (K) 60

DRASELNÁ SŮL

Draselná sůl je hnojivo, které se používá k základnímu podzimnímu hnojení nebo i brzy na jaře.

Chemické a fyzikální vlastnosti:
Celkový draslík jako K2O – 60%, z toho vodorozpustný draslík jako K2O 59,5%. Částice 1 - 4 mm min. 90,0%, částice pod 1 mm max. 3,0%
Obsah rizikových prvků: splňuje zákonem stanovené limity: kadmium 50, olovo 15, rtuť 1,0, arzen 20, chrom 150.

Rozsah a způsob použití:
Přihnojení travních porostů se provádí v předjaří nebo po sečích. Vzhledem k vysokému obsahu draslíku se výborně hodí k přihnojení brambor, okrasných stromů a keřů. Nepoužívat pro rostliny citlivé na chloridovou formu draslíku, jako jsou jabloně, jahody, plodové zeleniny, třešně, višně a drobné ovoce.

Doporučené dávkování:
Košťáloviny a brukvovitá zelenina: 10 – 20 g/m2
Kořenová zelenina: 15 – 25 g/m2
Vinná réva: 40 g/hlava
Brambory: 40 – 45 g/m2
Travní porosty: 10 – 50 g/m2
Okrasné stromy a keře: 15 – 25 g/m2
Jehličnany: 30 – 50 g/m2
Podzimní hnojení: 30 – 50 g/m2
Doporučené dávkování je pouze orientační, vždy je nutné dbát na aktuální potřebu rostlin

Skladování:
skladujte v suchu, v originálních obalech odděleně od potravin. Výrobek je hygroskopický.

Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci:
Všeobecné pokyny:
Pokud symptomy přetrvávají, zajistěte lékařské ošetření. Ošetřujícímu lékaři předložte tento bezpečnostní list. Při vdechnutí: Při nadýchání dopravte postiženého na čerstvý vzduch. Při styku s kůží: Opláchněte vodou. Při styku s očima: Při vniknutí do očí pečlivě vyplachujte velkým množstvím vody. Při přetrvávajícím podráždění očí vyhledejte odborného lékaře. Při požití: Vyplachujte ústa a dejte vypít velké množství vody.

Likvidace obalů:
prázdné obaly ukládejte s komunálním odpadem, nespalujte!

Doba použitelnosti:
5 let od data výroby při dodržení způsobu skladování, v původních neporušených obalech.

Hmotnost balení: 2,5 kg
klasická verze mobilní verze © 2018 Plantae.cz, Všechna práva vyhrazena., Zahrada, SEO e-shopu Vytvořilo SOFICO-CZ, a.s.