Kategorie zboží
Plantae (https://www.plantae.cz/)
«

Hořká sůl 2,5 kg"

Kód zboží: 66937
DPH: 21%
Dostupnost: skladem
103
skladem
-+
ks
Dotaz ke zboží

Popis zboží

HNOJIVO ES – Hořká sůl

HOŘKÁ SŮL

Víceúčelové okamžitě působící hořečnaté hnojivo s obsahem síry.
Chemické a fyzikální vlastnosti: Vodorozpustný hořčík jako MgO min. 15%, síra jako SO42- min. 33%

Rozsah a způsob použití:
Hořká sůl je hnojivo s okamžitým účinkem, 100% vodorozpustné, při doplnění hořčíku – důležitá živina všech zahradních plodin. Nedostatek hořčíku se projevuje hnědnutím jehličí, žloutnutím listů, celkovým chřadnutím a nízkou vitalitou rostlin.

Doporučené dávkování:
1. Hnojivo se aplikuje rozhozem a lehkým zapravením do půdy v dávce cca 50 g/m2 (tato dávka je dostatečná i pro malé rostliny a keře do výšky 2 m). Pro stromy, keře a jehličnany věší jak 2 m je možné zvýšit dávku až na 200 g/m2.
2. Hnojivo se aplikuje zálivkou (do půdy) v dávce 10 - 20 g do 1 l vody.
3. Hnojivo se aplikuje postřikem na list v dávce 5 – 10 g do 1 l vody. Postřik na list neprovádíme zásadně za plného slunečního záření, aby nedošlo k popálení rostlin.
Doporučené dávkování je pouze orientační, vždy je nutné dbát na aktuální potřebu rostlin. V případě akutního nedostatku hořčíku, je možné uvedené dávkování zdvojnásobit.

Skladování:
Skladujte v uzavřených originálních obalech odděleně od potravin. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Přednosti Hořké soli:
- Doplňuje nedostatek hořčíku
- Zlepšuje celkovou vitalitu rostlin
- Zlepšuje celkový vzhled rostlin

Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci:
Uchovávejte mimo dosah dětí a odděleně od potravin, nápojů a krmiv (S2/13). Nejezte, nepijte a nekuřte během používání (S20/21). Zamezte styku s kůží a očima (S24/25). Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (S26). Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody (S28). Používejte vhodný ochranný oděv (S36). Používejte vhodné ochranné rukavice (S37). Používejte osobní ochranné pomůcky pro oči a obličej (S39).

Likvidace zbytků hnojiva:
Neupotřebitelné zbytky hnojiva rozmíchejte ve vodě v poměru 1:200 a nalijte do kompostu.

Likvidace obalů:
Prázdné obaly ukládejte s komunálním odpadem, nespalujte!
Doba použitelnosti: 10 let od data výroby při dodržení způsobu skladování, v původních neporušených obalech.

Hmotnost balení: 2,5 kg
klasická verze mobilní verze © 2018 Plantae.cz, Všechna práva vyhrazena., Zahrada, SEO e-shopu Vytvořilo SOFICO-CZ, a.s.