Kategorie zboží
Plantae (https://www.plantae.cz/)
«

Formitox Extra 120 g

Formitox Extra 120 g
Kód zboží: 427
DPH: 21%
Dostupnost: skladem 72 ks
67
skladem 72 ks
-+
ks
Dotaz ke zboží

Popis zboží


Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí:

Signální slovo:Varování:
Údaje o nebezpečnosti:Bezpečnostní pokyny:
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P391 Uniklý produkt seberte.

Popis:
Přípravek na hubení mravenců pronikajících z venku do vnitřních prostor budov ve formě zelených ve vodě rozpustných krystalků.

Účinná látka:
2,4 g/kg bendiokarb

Registrován pro:
Formitox je přípravek k likvidaci mravenců, rybenek, rusy d., šváby, mouchy apod.

Rozsah a způsob použití:
Na vi?ku na?dobky je odklopny? kryt, ktery?m se prova?di? aplikace pr?i?pravku. Po ukonc?eni? pra?ce je tr?eba otvor znovu uzavr?i?t.
Vodny? roztok rozpustit 2 - 4 g krystalku? ve 100 ml vody (vznikne 2 - 4 % roztok) a roztok nali?t do me?lky?ch misek z plastu nebo skla a umi?stit do mi?st pr?edpokla?dane?ho vy?skytu hmyzu.
Krystalicky? pra?s?ek nasypat 1 - 2 g krystalku? na podloz?ku z papi?ru, plastu nebo skla a poloz?it do mi?st pr?edpokla?dane?ho vy?skytu hmyzu
Doba působení je 21 dní.

Dávkování a vydatnost:
Vodny? roztok rozpustit 2 - 4 g krystalku? ve 100 ml vody (vznikne 2 - 4 % roztok) a roztok nali?t do me?lky?ch misek z plastu nebo skla a umi?stit do mi?st pr?edpokla?dane?ho vy?skytu hmyzu. V obou pr?i?padech hmyz na?strahu poz?re a po krats?i? dobe? hyne.
Krystalicky? pra?s?ek nasypat 1 - 2 g krystalku? na podloz?ku z papi?ru, plastu nebo skla a poloz?it do mi?st pr?edpokla?dane?ho vy?skytu hmyzu
výjde na 5 - 10 l aplikační kapaliny

Aplikace v měsících:
dle výskytu mravenců

Ochranná lhůta:
není
klasická verze mobilní verze © 2018 Plantae.cz, Všechna práva vyhrazena., Zahrada, SEO e-shopu Vytvořilo SOFICO-CZ, a.s.