Kategorie zboží
Plantae (https://www.plantae.cz/)
«

Zdravé rajče PLUS- souprava

Zdravé rajče PLUS- souprava
Kód zboží: 62717
DPH: 21%
Dostupnost: momentálně nedostupné
284
momentálně nedostupné
-+
ks
Dotaz ke zboží

Popis zboží

Souprava dvou přípravků (Ortiva a Rajčata koncentrát) pro ošetření rajčat proti plísní a dalším houbovým chorobám a pro zvýšení odolnosti rajčat během růstu a sklizně. Rajčata koncentrát je přírodní vodný koncentrovaný extrakt ze směsi bylin s převahou šalvěje. Přípravek obsahuje malé množství živin (N, P, K, Mg, Ca) a stopových prvků (Fe, Zn, Cu, Mn), které jsou v přípravku obsaženy v přijatelné formě pro rostliny. Podporuje růst, výnos a vitalitu rostlin a zvyšuje jejich odolnost. - Při aplikaci postřikem se zvyšuje počet látek pro odolnost rostlin, zároveň na povrchu listu mění pH pro zdraví rostiln. Přípravek je vhodný pro pěstování rajčat na volné ploše nebo ve sklenících a fóliovnících. Bez ochranné lhůty. Vhodný pro ošetření během sklizně. Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí.

Účinné látky:
- Ortiva - azoxystrobin
- Rajčata koncentrát - bylinný výluh (vodný extrakt) z bylin s převahou šalvěje

Jak účinkuje?
- Ortiva - fungicidní přípravek proti plísním
- Účinná látka azoxystrobin patří do chemické skupiny ß-methoxyakrylátů (strobilurinové deriváty), má systemické a translaminární vlastnosti, zastavuje transport elektronů při dýchání mitochodrií. Účinek je především protektivní, a proto musí být použit ještě před nebo na počátku infekce. Azoxystrobin působí dlouhodobě, může tak zabránit vzniku nové infekce. Ošetřené porosty jsou delší dobu zelené („zelený efekt“). Jedná se o širokospektrý fungicid, účinný proti původcům důležitých chorob ze skupin Oomycetes, Ascomycetes, Basidiomycetes a Deuteromycetes..

Pro jaké rostliny a problémy?
- Rajčata
- Plíseň bramborová na rajčatech
- Padlí rajčatové
- Hnědá skvrnitost
- Čerň rajčatová
- Zvýšení obranyschopnosti rajčat

Jak jej použít?
- Ucelený systém pro komplexní ochranu rajčat proti houbovým chorobám
- Ošetření: Ortiva - 10 ml / 4-6 l vody / 100 m2, termín: začátek června
- Ošetření: Ortiva - 10 ml / 4-6 l vody / 100 m2, termín: polovina června
- Od 3.ošetření: Rajčata koncentrát - 2-3 ml / 1 l vody (10-15 ml / 5 l vody), termín: od konce června dokonce sezóny, pravidelně 1x týdně

Údaje o nebezpečnosti:
- H332 Zdraví škodlivý při vdechování
- H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky
- EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí
- EUH208 Obsahuje 1,2-benzisothiazol-3-one. Může vyvolat alergickou reakci
- EUH208 Obsahuje Šalvěj, Salvia officinalis, extrakt. Může vyvolat alergickou reakci
- EUH210 Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list

Bezpečnostní pokyny:
- P102 Uchovávejte mimo dosah dětí
- P261 Zamezte vdechování prachu/ dýmu/ plynu/ mlhy/ par/ aerosolů
- P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách
- P304 + P340 + P312 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání
- Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lé- P391 Uniklý produkt sebert
klasická verze mobilní verze © 2018 Plantae.cz, Všechna práva vyhrazena., Zahrada, SEO e-shopu Vytvořilo SOFICO-CZ, a.s.