Kategorie zboží
Plantae (https://www.plantae.cz/)
«

Zdravá zahr. přípravek proti slimákům 200 g

Zdravá zahr. přípravek proti slimákům 200 g
Kód zboží: 526
DPH: 21%
Dostupnost: momentálně nedostupné
157
momentálně nedostupné
-+
ks
Dotaz ke zboží

Popis zboží

Požerová nástraha na slimáky obsahuje jako účinnou látku fosforečnan železitý, který zlikviduje slimáky a plzáky, ale není nebezpečný pro psy, kočky a jiné domácí mazlíčky. Odolná granulovaná forma odolává dlouhodobě všem vnějším vlivům. Přípravek je účinný proti slimákům, plzákům, šnekům a dalším plžům. Snadná aplikace bez další práce.

Rozsah a způsob použití:
Proti všem druhů slimáků a plzáků na zelenině, jahodách, okrasných rostlinách ve volné půdě i pod sklem.U slimáků nedochází k nadměrnému vylučování hlenu.Nasycení plži se uchylují do svých úkrytů pod zemí, kde následně působením fosforečnanu železitého uhynou. Díky tomu odpadá nepříjemná část se sběrem mrtvých škůdců. Na rozdíl od jiných přípravků, nepředstavuje riziko pro vaše domácí malíčky, včely, žížaly ani další živočichy. Opakovaným nabobtnáváním za vlhkého počasí a následným zmenšováním neztrácí granule svou účinnost . Za dešťů, kdy aktivita slimáků stoupá, jsou pro ně dokonce ještě více zajímavější.

Dávkování a vydatnost:
Granule proti slimákům rozhoďte na místa, kde se slimáci vyskytují. Dávkování: 5 g/1 m 2 na cca 40 m2

Účinná látka:
fosforečnan železitý

Registrován pro:
likvidaci slimáků a plzáků

Aplikace v měsících:
dle výskytu slimáků

Ochranná lhůta:
Bez ochranné lhůty.

Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí:

Signální slovo:Varování:
Údaje o nebezpečnosti:Bezpečnostní pokyny:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí
P280 Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv
EUH 401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.
Sp1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod. Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest.
Přípravek nevyžaduje specifická opatření z hlediska ochrany ptáků, ostatních suchozemských obratlovců, včel, ostatních necílových členovců, půdních makroorganismů, půdních mikroorganismů a necílových rostlin.
klasická verze mobilní verze © 2018 Plantae.cz, Všechna práva vyhrazena., Zahrada, SEO e-shopu Vytvořilo SOFICO-CZ, a.s.