Kategorie zboží
Plantae (https://www.plantae.cz/)
«

Zdravá zahr. Příp. proti mrav. BIOFORMATOX PLUS 200 g

Zdravá zahr. Příp. proti mrav. BIOFORMATOX PLUS 200 g
Kód zboží: 439
DPH: 21%
Dostupnost: momentálně nedostupné
90
momentálně nedostupné
-+
ks
Dotaz ke zboží

Popis zboží

Bioformatox plus je selektivní přípravek proti mravencům s velmi rychlým a dlouhodobým účinkem. Přírodní postřik na mravence.

Rozsah a způsob použití:
Hodí se k používání do domácností, na okrasné trávníky, do skleníků či fóliovníků. Působí dotykově nejlépe ve formě postřiku nebo zálivky přímo na hmyz a do jeho hnízd.
Přípravek nejdříve rozpusťte ve vodě a poté aplikujte. Takto připravený přípravek doporučujeme spotřebovat do druhého dne.

Aplikaci přípravku opakujte i druhý den.
Dávkování a vydatnost:
20 - 70 g na na 1 l vody
na 3 - 10 l aplikační kapaliny

Účinná látka:
spinosad 1g/kg,

Registrován pro:
likvidaci mravenců

Aplikace v měsících:
dle výskytu mravenců

Ochranná lhůta:
Bez ochranné lhůty.

Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí:

Signální slovo:Varování:
Údaje o nebezpečnosti:Bezpečnostní pokyny:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí
P280 Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv
EUH 401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.
Sp1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod. Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest.
Přípravek nevyžaduje specifická opatření z hlediska ochrany ptáků, ostatních suchozemských obratlovců, včel, ostatních necílových členovců, půdních makroorganismů, půdních mikroorganismů a necílových rostlin.

Obsah balení: 200 g
klasická verze mobilní verze © 2018 Plantae.cz, Všechna práva vyhrazena., Zahrada, SEO e-shopu Vytvořilo SOFICO-CZ, a.s.