Kategorie zboží
Plantae (https://www.plantae.cz/)
«

Zdravá zahr. BIOAN koncentrát 200 ml

Zdravá zahr. BIOAN koncentrát 200 ml
Kód zboží: 304
DPH: 21%
Dostupnost: skladem 93 ks
120
skladem 93 ks
-+
ks
Dotaz ke zboží

Popis zboží

Forestina BIOAN je pomocný prostředek ve formě emulgovatelného koncentrátu určený ke zlepšení zdravotního stavu okurek a ostatní tykvovité zeleniny, rajčat, angreštu, révy, růží a ostatních okrasných rostlin. Bioan je také prostředek k podpoře faktorů omezujících výskyty padlí.
Biologický prostředek k podpoře zdravotního stavu rostlin s výrazným vedlejším účinkem proti houbovým chorobám ze skupiny padlí.

Rozsah a způsob použití:
Působí dotykově, napadené části rostlin je třeba dokonale smáčet aplikační kapalinou (do skapávání postřiku).Ošetření je třeba opakovat dle potřeby v intervalu 4 - 10 dní. Ošetřovat navečer, nebo za oblačného počasí. Nikdy ne za přímého slunce nebo při vysokých teplotách!
K zajištění dobré účinnosti přidat na 1 l aplikační kapaliny 5 - 7 kapek povoleného smáčedla.

Dávkování a vydatnost:
0,5 - 3 (5)% koncentrát (1 - 10 víček) / 1 l vody
pro preventivní použití při ohrožení nebo při prvním výskytu: použít 0,5 - 1% koncentrát (při významném výskytu 1 - 3%).

Účinná látka:
Mléčný albumin a kasein min. 10 %, lecitin min. 20 %

Registrován pro:
zlepšení zdravotního stavu okurek a ostatní tykvovité zeleniny, rajčat, angreštu, révy, růží a ostatních okrasných rostlin.

Aplikace v měsících:
5, 6, 7, 8

Ochranná lhůta:
Bez ochranné lhůty.

Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí:

Signální slovo:Varování:
Údaje o nebezpečnosti:Bezpečnostní pokyny:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí
P280 Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv
EUH 401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.
Sp1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod. Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest.
Přípravek nevyžaduje specifická opatření z hlediska ochrany ptáků, ostatních suchozemských obratlovců, včel, ostatních necílových členovců, půdních makroorganismů, půdních mikroorganismů a necílových rostlin.
klasická verze mobilní verze © 2018 Plantae.cz, Všechna práva vyhrazena., Zahrada, SEO e-shopu Vytvořilo SOFICO-CZ, a.s.