Kategorie zboží
Plantae (https://www.plantae.cz/)
«

Touchdown quattro 50 ml, LO

Touchdown quattro 50 ml, LO
Kód zboží: 356_1
DPH: 21%
Dostupnost: skladem > 100 ks
67
skladem > 100 ks
-+
ks
Dotaz ke zboží

Popis zboží


Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí:

Signální slovo:Varování:
Údaje o nebezpečnosti:Bezpečnostní pokyny:
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.
EUH 401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

Popis:
Totální herbicid pro hubení plevelů a nežádoucí vegetace.

Účinná látka:
glyfosát 360 g/l

Registrován pro:
cesty mezi záhody
nezemědělská půda
půda
réva vinná, ovocné sady (kromě broskvoní)

Rozsah a způsob použití:
TOUCHDOWN QUATTRO obsahuje účinnou látku glyfosát, která je přijímána listy. Přípravek působí neselektivně jako listový systemický herbicid proti širokému spektru jednoletých a víceletých plevelů včetně pýru plazivého, pcháče osetu a mléče rolního před setím nebo výsadbou, před sklizní nebo na strniště. Po aplikaci na list aktivně rostoucích plevelů je TOUCHDOWN QUATTRO translokován do kořenů, stolonů, oddenků, což vede k totálnímu zničení rostliny. Optimální doba pro aplikaci proti vytrvalým plevelům je těsně před nebo na začátku květu. K dosažení dostatečné translokace přípravku TOUCHDOWN QUATTRO do oddenků, je vždy třeba počítat s kultivací nejdříve týden po aplikaci. Uvětšiny vytrvalých plevelů je třeba počkat s kultivací minimálně 7 dní. Při kontaktu s půdou se inaktivuje.

Dávkování a vydatnost:
Nezemědělská půda, Nežádoucí dřeviny - Nátěr nebo nástřik 15% roztoku do záseků kmínku. 150 ml / 1 l / 100 m2e
Orná půda, Pýr plazivý - Po sklizni. Orná půda, strniště. Pýr plazivý by měl bý ve fázi nejméně 3-4 vyvinutých listů. 30-40 ml / 2 l / 100 m2
Ovocné dřeviny, Plevele - Mimo broskvoň. Mléč, pcháč, pýr plazivý, svlačec rolní.. Vyšší dávku použít proti svláčci rolnímu, pampelišce lékařské a kopřivě dvoudomé.
Ovocné dřeviny, Plevele jednoleté - Mimo broskvoň. Postřik pod korunami stromů. zasažení kmínků postřikem, se doporučuje provádět nejdříve 3. rokem po výsadbě. 20 ml / 2 l / 100 m2
Ovocné dřeviny, Turanka kanadská - Mimo broskvoň. Postřik pod korunami stromů. Nesmí být zasaženy listy ovocných stromů. Vyšší dávku použít proti svláčci rolnímu, pampelišce lékařské a kopřivě dvoudomé. Ošetření, p ři kterých hrozí
Réva vinná, Plevele - Mléč, pcháč, pýr plazivý, svlačec rolní. Postřik pod korunami stromů. kmínků postřikem, se doporučuje provádět nejdříve 3. rokem po výsadbě. 30-60 ml / 2 l / 100 m2
Nezemědělská půda, Nežádoucí vegetace - Aplikace na hřištích, chodnících, parkovištích, hřbitovech, skladovacích plochách, v areálech podniků, apod. 40-50 ml / 1-2 l / 100 m2
Půda, Plevele jednoleté a vytrvalé - Výsadbu po aplikaci provádějte až po zhnědnutí a zaschnutí ošetřených plevelů. 20-40 ml / 1-2 l / 100 m2
klasická verze mobilní verze © 2018 Plantae.cz, Všechna práva vyhrazena., Zahrada, SEO e-shopu Vytvořilo SOFICO-CZ, a.s.