Kategorie zboží
Plantae (https://www.plantae.cz/)
«

Proti padlí 2 x 15 g

Proti padlí 2 x 15 g
Kód zboží: 64569
DPH: 21%
Dostupnost: skladem
44
skladem
-+
ks
Dotaz ke zboží

Popis zboží

Signální slovo: Varování

Údaje o nebezpečnosti: Bezpečnostní pokyny:

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.
EUH210 Na vyžádání je k dispozici bezpečností list.

Popis:
Fungicidní přípravek na ochranu proti padlí v sadech, vinicích nebo v zelenině.
Sirný fungicid s protektivním kontaktním účinkem, rychlým nástupem účinnosti a reziduálním působením proti houbovým patogenům ze skupiny pravých padlí s vedlejší akaricidní účinností.

Účinná látka
Síra 800 g/kg

Registrován pro:
Réva vinná (padlí révové, vlnovník révový, hálčivec révový)
Jabloň, broskvoň (padlí)
Okurka, rajčata, mrkev, tykvovitá zelenina (padlí)
Okrasné rostliny (padlí)
Jahodník (padlí)
a další plodiny viz. záložka POUŽITÍ

Rozsah a způsob použití:
Postřikem rostliny. Postřik ukončete při dokonalém zvlhčení, nejpozději na počátku skanutí kapek aplikační kapaliny z povrchu listu. Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty (pro které není tento přípravek registrován).

Dávkování, vydatnost:
Broskvoň (padlí broskvoňové) 30-50 g / 10 l vody - aplikujte od 10 BBCH (mírně otevřené zelené šupiny objevení listů) do 81 BBCH (počátek vybarvování plodů). Interval mezi postřiky 5-10 dnů (max. 6x za vegetaci) v měsících (6,7), OL=AT
Jabloň (padlí jabloňové) 45-100 g / 10 l vody - aplikujte od 10 BBCH (zelené špičky vyrostlé asi 10 mm nad šupiny - fáze myšího ouška) do 81 BBCH (počátek zrání - zesvětlení plodů). Interval mezi ošetřením je 5-10 dnů (max. 6x za vegetaci) v měsících (5,6,7), OL=AT
Jahodník (padlí jahodníkové) 15-20 g / 5 l vody / 100 m2 - aplikujte od 25 BBCH (viditelné 5 postranních výhonů) do 89 BBCH(druhá sklizeň, většina plodů zbarvena). Interval mezi aplikacemi je 5-10 dnů (max. 6x za vegetaci) v měsících (4,5,7), OL=AT
Okurka (padlí okurkové) 20 g / 5 l vody / 100 m2 - aplikujte od 21 BBCH (první postranní výhon viditelný) až do 89 BBCH (plná zralost, počátek opadávání plodů). Interval mezi aplikacemi je 7-10 dnů (max. 4x za vegetaci) v měsících (5,6,7), OL=3
Rajčata (padlí rajčatové) 20-30 g / 10 l vody/100 m2 - aplikujte od 19 BBCH (9 nebo více pravých listů, listových párů nebo přeslenů rozvinuto) do 89 BBCH (plná zralost, počátek opadávání plodů). Interval mezi aplikacemi je 5-10 dnů (max. 6x za vegetaci) v měsících (5,6,7), OL=AT
Okrasné rostliny (padlí) 30-50 g / 10 l vody - aplikace je možná již od 11 BBCH (první pravý list, pár listů nebo přeslen je rozvinutý). Aplikace preventivně. Interval mezi aplikacemi je 5-10 dnů (max. 6x za vegetaci) v měsících (5,6,7,8), OL=AT
Réva vinná (padlí révové) 30 g / 10 l vody - aplikujte od 09 BBCH (rašení letorostu, viditelné zelené špičky letorostů) do 81 BBCH (počátek zrání, bobule se začínají zbarvovat). Interval mezi aplikacemi je 5-10 dnů (max. 8x za vegetaci) v měsících (5,6,7), OL=AT

Aplikace v měsících:
Duben - Srpen

Ochtanná lhůta:
0 - 3 dny podle typu rostliny
klasická verze mobilní verze © 2018 Plantae.cz, Všechna práva vyhrazena., Zahrada, SEO e-shopu Vytvořilo SOFICO-CZ, a.s.