Kategorie zboží
Plantae (https://www.plantae.cz/)
«

Proti moniliové spále 7,5 g (Signum)

Proti moniliové spále 7,5 g (Signum)
Kód zboží: 64515
DPH: 21%
Dostupnost: skladem 7 ks
79
skladem 7 ks
-+
ks
Dotaz ke zboží

Popis zboží

Přípravek je klasifikován jako nebezpečný pro životní prostředí.

Signální slovo: Varování

Údaje o nebezpečnosti: Bezpečnostní pokyny:

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

Popis:
Fungicidní přípravek proti moniliové spále meruněk, višní a plísni šedé u jahodníku.
Obě látky působí systémově, vykazují preventivní i kurativní účinek, tzn., že chrání rostlinu před napadením, ale také po infekci.

Účinná látka
Boskalid 267 g/kg, Pyraklostrobin 67 g/kg

Registrován pro:
Meruňky (moniliová spála)
Višně ( moniliová spála)
Jahodník (plíseň šedá)

Rozsah a způsob použití:
Meruňky a višně ošetřujeme na začátku kvetení, jestliže v průběhu kvetení trvá deštivé počasí a teploty pod 13 °C, tak ošetření zopakujeme při dokvétání (max. 3x za vegetaci).
Jahodníky ošetřujeme v první polovině kvetení, v případě potřeby aplikaci za týden od prvního ošetření zopakujeme (max. 2x za vegetaci).
Postřik ukončíme při dokonalém ovlhčení, nejpozději při počínajícím skanutí kapek aplikační kapaliny z povrchu rostlin. Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty (pro které není tento přípravek registrován).

Dávkování, vydatnost:
Jahodník (plíseň šedá) 18 g / 10 l vody - aplikujte v první polovině kvetení, v případě potřeby zopakujte aplikaci za týden od prvního ošetření v měsících (4,5), OL=7
Meruňka (moniliová spála) 7,5 g / 10 l vody - ošetření v měsících (4,5), OL=AT
Višeň (moniliová spála) 7,5 g / 10 l vody - ošetření v měsících (4,5), OL=AT

Aplikace v měsících:
Duben - Květen

Ochtanná lhůta:
0 - 7 dní podle typu rostliny
klasická verze mobilní verze © 2018 Plantae.cz, Všechna práva vyhrazena., Zahrada, SEO e-shopu Vytvořilo SOFICO-CZ, a.s.