Kategorie zboží
Plantae (https://www.plantae.cz/)
«

Ortiva 10 ml, LO

Ortiva 10 ml, LO
Kód zboží: 314_1
DPH: 21%
Dostupnost: momentálně nedostupné
81
momentálně nedostupné
-+
ks
Dotaz ke zboží

Popis zboží

Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí.

Signální slovo: Varování

Údaje o nebezpečnosti: Bezpečnostní pokyny:

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.
EUH208 Obsahuje 1,2-benzisothiazol-3-on. Může vyvolat alergickou reakci.

Popis:
Fungicidní přípravek se systemickým a translaminárním účinkem k ochraně zeleniny proti houbovým chorobám.
Účinek je především protektivní a proto musí být použit ještě před nebo na počátku infekce. Azoxystrobin působí dlouhodobě, může tak zabránit vzniku nové infekce. Ošetřené porosty jsou delší dobu zelené („zelený efekt“).

Účinná látka:
Azoxystrobin 250 g/l

Registrován pro:
Rajčata (čerň rajčatová, hnědá skvrnitost rajčete, padlí rajčete, plíseň bramborová)
Paprika (hnědá skvrnitost papriky, sklerotiniová hniloba papriky)
Okurka (padlí okurky, plíseň okurková)
Okrasné rostliny (listové skvrnitosti, padlí, rzi, sypavky rodu Lophodermium na borovicích), aj.
Brokolice (plíseň zelná, alternáriová skvrnitost)
Cibule (plíseň cibulová, bílá hniloba, kladosporiová skvrnitost)
Kapusta (plíseň zelná, alternáriová skvrnitost)
Květák (plíseň zelná, alternáriová skvrnitost)
Zelí (plíseň zelná, alternáriová skvrnitost)
a další plodiny - cuketa, česnek, celer, hrách, chřest, pór, baklažán, křen, mrkev, pastiňák, petržel (viz. příbalový leták)

Rozsah a způsob použití:
Postřikem rostliny, který ukončete při dokonalém zvlhčení, nejpozději na počátku skanutí kapek aplikační kapaliny z povrchu listu. Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty (pro které není tento přípravek registrován).

Dávkování, vydatnost:
Okrasné rostliny (listové skvrnitosti, pdlí, rzi) 5-10 ml / 4-10 l / 100 m2
Okurka (plíseň okurková, padlí) - pole (10 ml / 5-6 l), Skleník - dávka se řídí výškou rostliny (10 ml / 5-10 l / 100 m2) - aplikujte preventivně nebo při zjištění prvních příznaků choroby (max. 3x za vegetaci v intervalech 8 - 12 dní) v měsících (6,7), OL=14
Paprika (hnědá skvrnitost, sklerotiniová hniloba) 10 ml / 4-6 l / 100 m2 - ve sklenících se dávka řídí výškou rostliny - aplikujte preventivně nebo při zjištění prvních příznaků choroby (max. 2x za vegetaci (skleníky) 1x pole. Interval mezi aplikacemi 7 dní) v měsících (5,6), OL=3
Rajčata (padlí, čerň rajčatová, hnědá skvrbitost, plíseň bramborová) - pole a skleníky kde se dávka řídí výškou rostliny - 10 ml / 4-10 l / 100 m2 - aplikujte preventivně nebo při zjištění prvních příznaků choroby (max. 3x za vegetaci (skleník), max. 1x pole) v intervalech 12 dní) v měsících (5,6,7),

Aplikace v měsících:
Květen - Srpen

Ochtanná lhůta:
3 - 28 dní podle typu rostliny
klasická verze mobilní verze © 2018 Plantae.cz, Všechna práva vyhrazena., Zahrada, SEO e-shopu Vytvořilo SOFICO-CZ, a.s.