Kategorie zboží
Plantae (https://www.plantae.cz/)
«

Modré lepové desky 3 ks

Modré lepové desky 3 ks
Kód zboží: 636
DPH: 21%
Dostupnost: skladem
52
skladem
-+
ks
Dotaz ke zboží

Popis zboží

MODRÉ „LEPOVÉ DESKY“ – 3 ks

Modré lepové desky jsou určené k monitoringu (sledování výskytu) výskytu škůdců ve sklenících a také přímo v zahradě. Nosná deska jednostranně nebo oboustranně pokrytá lepem v PE sáčku

Fyzikální vlastnosti:
Modrá deska potažena slabou vrstvou lepidla, která přitahuje různé druhy škůdců.

Rozsah a způsob použití:
Rovnoměrným zavěšením jednotlivých desek do skleníků, keřů nebo korun stromů, docílíme náletu jednotlivých škůdců, které přitahuje modrá barva. Vzhledem k nanesenému lepidlu se škůdce po dosedu na desku přilepí a nemůže již dále škodit sáním, požerem, ani dalším rozmnožováním.
Jedna deska stačí na plochu 2 – 4 m2.
Jedná se o velice efektivní – chytrou – ochranu zahrady bez chemie.

Škůdci, které přitahuje modrá barva:
1. Třásněnka – malý brouček, jehož úzká křídla jsou na koncích opatřena dlouhými třásněmi. Rostliny poškozují sáním a na poškozených rostlinách poté zanechávají tmavě zbarvený kapkovitý trus


Skladování:
Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před zdroji zapálení. Uchovávejte pouze v původním obalu na chladném dobře větratelném místě, odděleně od potravin, hnojiv, krmiv, chemikálií, léků, dezinfekčních prostředků a obalů od jiných látek, při teplotě 5 - 30 ?C.

Přednosti lepových desek:
- Snadná a rychlá aplikace
- Neobsahují žádné jedovaté chemické látky – bio ochrana
- Výsledky – omezení výskytu škůdce se dostaví během několika málo dní
Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí

Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci:
Používejte ochranné rukavice. Při práci nejezte, nepijte a nekuřte.
První pomoc: PŘI STYKU S KŮŽÍ: umyjte jedlým nebo kosmetickým olejem a následně mýdlem a teplou vodou. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí
Společný údaj k OOPP: Poškozené OOPP (např. protržené rukavice) je nutné urychleně vyměnit.
klasická verze mobilní verze © 2018 Plantae.cz, Všechna práva vyhrazena., Zahrada, SEO e-shopu Vytvořilo SOFICO-CZ, a.s.