Kategorie zboží
Plantae (https://www.plantae.cz/)
«

Magnicur Fungimat AL 500 ml (Folicur)

Magnicur Fungimat AL 500 ml (Folicur)
Kód zboží: 01410
DPH: 21%
Dostupnost: skladem 7 ks
240
skladem 7 ks
-+
ks
Dotaz ke zboží

Popis zboží


Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí:

Signální slovo:Varování:
Údaje o nebezpečnosti:Bezpečnostní pokyny:
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv.
P333+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

Popis:
Fungicidní přípravek je určen k ochraně proti plísni bramborové, okurkové a cibulové.
Dvousložkový fungicidní přípravek ve formě kapalného dispergovatelného koncentrátu na ochranu proti plísni brambor.

Účinná látka:
fluopicolide - 62,5 propamocarb-hydrochloride - 625 g

Registrován pro:
proti plísni bramborové, okurkové a cibulové

Rozsah a způsob použití:
Fungicidní přípravek je určen k ochraně proti plísni bramborové, okurkové a cibulové. Je odolný proti dešti, působí preventivně i léčebně: 24-48 hodin po zasažení infekcí. Houby jsou likvidovány v několika fázích vývojového cyklu.

Dávkování a vydatnost:
6,25 ml na 1 - 3 l vody
Balení vystačí na 8 - 24 litrů aplikační kapaliny (na 400 m2).

Aplikace v měsících:
5,6,7,8,9

Ochranná lhůta:
3 - 21 dní dle plodiny
klasická verze mobilní verze © 2018 Plantae.cz, Všechna práva vyhrazena., Zahrada, SEO e-shopu Vytvořilo SOFICO-CZ, a.s.