Kategorie zboží
Plantae (https://www.plantae.cz/)
«

Magnicur Finito 50 ml (Infinito)

Magnicur Finito 50 ml (Infinito)
Kód zboží: 01403
DPH: 21%
Dostupnost: skladem 14 ks
168
skladem 14 ks
-+
ks
Dotaz ke zboží

Popis zboží

Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí:

Signální slovo:Varování:
Údaje o nebezpečnosti:Bezpečnostní pokyny:
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv.
P333+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

Popis:
Fungicidní přípravek k přímému použití ve formě kapaliny k aplikaci bez ředění (ready for use) určený k ochraně okrasných rostlin proti padlí, skvrnitosti listů a rzi, k ochraně růží proti padlí růžovému, černé skvrnitosti růže a rzi růžové.

Účinná látka:
Tebuconazole 0,125 g/l, Trifloxystrobin 0,125

Registrován pro:
Ochranu okrasných rostlin proti padlí, skvrnitosti listů a rzi, k ochraně růží proti padlí růžovému, černé skvrnitosti růže a rzi růžové.

Rozsah a způsob použití:
Přípravek Fungimat Magnicur AL je určen k přímému použití postřikem.
Obsahuje dvě účinné látky, proto je ochrana zajištěna dvěma způsoby.
Nejdříve je choroba potlačena přímým působením účinných látek, které penetrují do listů.
Následně je zabráněno novému rozvoji nemoci tím, že se vytvoří ochranný povlak na povrchu listů.
Fungicidní přípravek k přímému použití ve formě kapaliny k aplikaci bez ředění (ready for use) určený k ochraně okrasných rostlin . Obsahuje stabilizátory pro dlouhodobé a opakované použití doma i na zahrádce. Obsahuje dvě účinné látky, proto je ochrana zabezpečena dvěma způsoby. Choroba je potlačena přímým působením účinné látky, která penetruje do listů a následně se vytvoří na povrchu listů ochranný povlak, čímž se zabrání novému rozvoji choroby.

Dávkování a vydatnost:
Maximální dávka přípravku je 120 ml / m2. Aplikujte max. 3x za rok.
Ošetření neprovádějte za intenzivního slunečního svitu. Podle potřeby opakujte ošetření po 10-21 dnech.

Aplikace v měsících:
4,5,6,7,8,9,10

Ochranná lhůta:
nemá

klasická verze mobilní verze © 2018 Plantae.cz, Všechna práva vyhrazena., Zahrada, SEO e-shopu Vytvořilo SOFICO-CZ, a.s.