Kategorie zboží
Plantae (https://www.plantae.cz/)
«

LIMA - EX 500 g, dóza"

LIMA - EX 500 g, dóza"
Kód zboží: 66632
DPH: 21%
Dostupnost: skladem > 100 ks
172
skladem > 100 ks
-+
ks
Dotaz ke zboží

Popis zboží

LIMA EX je moluskocid ve formě granulované návnady k ochraně polních plodin, zeleniny, ovocných rostlin (bobulovin, révy vinné, jahodníku), trávníku, kořeninových rostlin, květin k řezu a okrasných rostlin proti slimákům, plžům a hlemýžďům.

Rozsah a způsob použití:
Granulovanou návnadu rozhodíme v doporučeném množství na místa, která potřebujeme ochránit před slimáky, plži či hlemýždi. Díky obsahu rostlinných atraktantů je pro ně vysoce atraktivní a účinkuje dlouhodobě. Obsahuje zhořčovadlo, které zabrání psům a kočkám v konzumaci. Je vysoce odolný vůči dešti a vlhku.

Přednosti LIMA EX:
- Efektivní ochrana proti všem druhům slimáků
- Zůstává účinný i po dešti nebo zalévání

Účinná látka:
Obsahuje zhořčovadlo, které zabrání psům a kočkám v konzumaci

Registrován proti:
slimákům, plžům a hlemýžďům

Dávkování a vydatnost:
70 g na 100 m2 - 500 g na 710 m2

Aplikace v měsících:
4, 5, 6, 7, 8, 9

Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí:
Signální slovo: Varování:
Údaje o nebezpečnosti: Bezpečnostní pokyny:
P101: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P501: Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.
EUH210: Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.
EUH208: Obsahuje (název senzibilizující látky). Může vyvolat alergickou reakci.
EUH401: Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

Ochranná lhůta:
Ochranná lhůta není vyžadována

Obsah balení: 500 g
klasická verze mobilní verze © 2018 Plantae.cz, Všechna práva vyhrazena., Zahrada, SEO e-shopu Vytvořilo SOFICO-CZ, a.s.