Kategorie zboží
Plantae (https://www.plantae.cz/)
«

Keeper liquid 100 ml (Sencor)

Keeper liquid 100 ml (Sencor)
Kód zboží: 01406
DPH: 21%
Dostupnost: skladem
405
skladem
-+
ks
Dotaz ke zboží

Popis zboží


Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí:

Signální slovo:Varování:
Údaje o nebezpečnosti:Bezpečnostní pokyny:
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P391 Uniklý produkt seberte.
P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.
EUH 208 Obsahuje 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci.
Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.

Popis:
Selektivní herbicid s dobrým reziduálním účinkem k hubení většiny dvouděložných jednoletých a některých jednoděložných plevelů, např. proti plevelům v bramborách, rajčatech a mrkvi, který působí jako půdní i listový herbicid.

Účinná látka:
Metribuzin 600 g/l

Registrován pro:
Hubí většinu plevelů v bramborách, rajčatech a mrkvi

Rozsah a způsob použití:
Aplikuje se po výsadbě ještě před vzejitím plevelů (působí přes půdu), ale je možná aplikace i po vzejití plevelů (v tomto případě působí přes půdu a rovněž přes listy). Má široké spektrum účinnosti a mj. i postemergentní účinek (po vzejití brambor do výšky 13-15cm). Plevelohubný účinek přípravku trvá až 12 týdnů.

Dávkování a vydatnost:
10 ml na 2 - 12 l aplikační kapaliny až na 400 m2
balení na 20 - 120 laplikační kapaliny
Brambor, Plevele dvouděložné - Plevele douděložné jednoleté. Aplikace postřikem na půdu max. 2x děleně (interval 7 dní) nebo jednorázově. Aplikace max. v době výšce brambor 13-15 cm. 2-10 ml / 2-3 l vody / 100 m2
Rajčata, Plevele dvouděložné - AT. Plevele dvouděložné jednoleté. Pole. Rajčata výsadby. Aplikace postřikem na půdu max. 2x děleně (interval 7 dní) nebo jednorázově. Aplikace před výsadbou, po výsadbě na vzcházející plevele. 3,5-6 ml / 2-3 l vody / 100 m2 Postřik
Mrkev, Plevele dvouděložné -Plevele dvouděložné jednoleté. Pole. Aplikace postřikem na půdu max. 2x děleně (interval 7 dní) nebo jednorázově. Postemergentně nebo na vzcházející plevele. Jednozárová aplikace max. ve fázi 5-6 pravých listů. Dělená aplikace postemergentně ve fázi mrvke 1-2 pravých listů + ve fázi mrkve 2-6 pravých listů. 2,5-5 ml / 2-3 l vody / 100 m2

Aplikace v měsících:
3,4,5,6,

Ochranná lhůta:
42 - 60 dní
klasická verze mobilní verze © 2018 Plantae.cz, Všechna práva vyhrazena., Zahrada, SEO e-shopu Vytvořilo SOFICO-CZ, a.s.