Kategorie zboží
Plantae (https://www.plantae.cz/)
«

Kaput premium 50 ml

Kaput premium 50 ml
Kód zboží: 409
DPH: 21%
Dostupnost: skladem > 100 ks
69
skladem > 100 ks
-+
ks
Dotaz ke zboží

Popis zboží

Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí:

Signální slovo:Varování:
Údaje o nebezpečnosti:Bezpečnostní pokyny:
H411: Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.
P391: Uniklý produkt seberte.
P501: Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.
EUH401: Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

Popis:
Totální neselektivní herbicid je určen k hubení veškeré zelené vegetace na orné půdě, podél plotů, v zámkové dlažbě apod. Lze ho použít také proti nežádoucím dřevinám a k potlačení pařezové výmladnosti.

Účinná látka:
glyfosát 360 g/l

Registrován pro:
Určen k hubení veškeré zelené vegetace na orné půdě, podél plotů, v zámkové dlažbě apod.

Rozsah a způsob použití:
Rostliny ho přijímají výhradně zelenými částmi a asimilačním prouděním je rozveden do celé rostliny včetně podzemních orgánů rostliny. Přesunem do kořenového systému je zajištěno též zničení odolných vytrvalých plevelů. Přípravek není přijímán kořeny rostlin a nepůsobí na semena.

Dávkování a vydatnost:
Nezemědělská půda, Nežádoucí dřeviny - Nátěr nebo nástřik 15% roztoku do záseků kmínku. 150 ml / 1 l / 100 m2 Nátěr
Orná půda, Pýr plazivý - 30-40 ml / 2 l / 100 m2
Ovocné dřeviny, Plevele - Mimo broskvoň. 30-60 ml / 2 l / 100 m2
Ovocné dřeviny, Plevele jednoleté -20 ml / 2 l / 100 m2
Réva vinná, Turanka kanadská - 20 ml / 2 l / 100 m2
Réva vinná, Plevele - 30-60 ml / 2 l / 100 m2
Réva vinná, Plevele jednoleté - . 20 ml / 2 l / 100 m2
Nezemědělská půda, Nežádoucí vegetace - 40-50 ml / 1-2 l / 100 m2
Nezemědělská půda, Plevele jednoleté - Cesty mezi záhony, komposty. 20-30 ml / 1-3 l / 100 m2
Nezemědělská půda, Plevele vytrvalé - Cesty mezi záhony, komposty. 30-50 ml / 1-3 l / 100 m2
Půda, Plevele jednoleté -20-30 ml / 1-2 l / 100 m2
Půda, Plevele vytrvalé - Příprava před výsadbou. 30-40 ml / 1-2 l / 100 m2
na 1,8- 5 l aplikační kapaliny

Aplikace v měsících:
4,5,6,7,8,9,10

Ochranná lhůta:
7 dní

klasická verze mobilní verze © 2018 Plantae.cz, Všechna práva vyhrazena., Zahrada, SEO e-shopu Vytvořilo SOFICO-CZ, a.s.