Kategorie zboží
Plantae (https://www.plantae.cz/)
«

Fast K 250 ml - náplň

Fast K 250 ml - náplň
Kód zboží: 488
DPH: 21%
Dostupnost: skladem 46 ks
56
skladem 46 ks
-+
ks
Dotaz ke zboží

Popis zboží


Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodkivý a nebezpečný pro životní prostředí.

Signální slovo:Varování:
Údaje o nebezpečnosti:Bezpečnostní pokyny:
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.
H410 Toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P220 Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv.
P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.
P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
P280 Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
SP1 Zabraňte kontaminaci vody přípravkem nebo obalem.

Popis:
Insekticidní přípravek určený k hubení savého a žravého hmyzu (mšic, housenek, brouků, ploštic) na okrasných rostlinách.

Účinná látka:
deltamethrin 0,06 g/l

Registrován pro:
Hubení savého a žravého hmyzu (mšice, housenky, brouky, ploštice) na okrasných rostlinách.


Rozsah a způsob použití:
Fast K je nutné před použitím důkladně protřepat. Poté se nastaví tryska rozprašovače do otevřené polohy. Vlastní ošetření se provádí ze vzdálenosti asi 25 cm. Postřik se ukončí při dokonalém ovlhčení, nejpozději při počínajícím skanutí kapek aplikační kapaliny z povrchu rostlin. Fast K se nedoporučuje používat při slunečním svitu, za vysokých teplot, při dešti a za květu.


Dávkování a vydatnost:
Fast K je připraven k okamžitému použití v nádobce s mechanickým rozprašovačem bez jakéhokoli dalšího ředění. Rostliny je nutné důkladně postříkat. K tomuto balení je také dostupné náhradní balení bez mechanického rozprašovače Fast K - náhradní náplň.


Aplikace v měsících:
4,5,6,7,8,9,

Ochranná lhůta:
OL 1 den
klasická verze mobilní verze © 2018 Plantae.cz, Všechna práva vyhrazena., Zahrada, SEO e-shopu Vytvořilo SOFICO-CZ, a.s.