Kategorie zboží
Plantae (https://www.plantae.cz/)
«

Discus 3 x 20 g

Discus 3 x 20 g
Kód zboží: 61040
DPH: 21%
Dostupnost: skladem 3 ks
876
skladem 3 ks
-+
ks
Dotaz ke zboží

Popis zboží


řípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí.

Signální slovo:Varování:
Údaje o nebezpečnosti:Bezpečnostní pokyny:
H351 Podezření na vyvolání rakoviny.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P202 Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

Popis:
Discus je postřikový fungicidní přípravek k ošetření jabloní proti strupovitosti, padlí jabloňovému, angreštu proti americkému padlí nebo růží proti padlí.

Účinná látka:
kresoxim-methyl 500 g/kg (50 % hmot.)


Registrován pro:
jabloň, hrušeň
angrešt, rybíz, borůvka, brusinka, brusnice
mák setý
růže

Rozsah a způsob použití:
Discus je fungicid účinný proti houbovým chorobám jabloně a révy. Účinek je založen na zabránění přenosu elektronů v dýchacím procesu, čímž je zabráněno spoluraci a klíčení spór.
Angrešt - Padlí - 2-2,5 g / 10 l vody,Padlí americké. Aplikujeme preventivně 1x před květem a 2x po odkvětu. Aplikujeme max. 3x za vegetaci.
Mák - Helminthosporióza máku - 4 - 5 g / 10 l vody,OL=28. Preventivní aplikace.
Jabloně - Padlí - 2 g / 10 l vody,OL=35. Padlí jabloňové. Ošetřuje se od fáze zelený pupen až myší ouško. Aplikujte od druhé poloviny dubna do konce května. Přípravek lze použít pouze preventivně. Interval za trvalého infekčního tlaku je 10 - 14 dní. Aplikujeme max. 3x za vegetaci.
Jabloně - Strupovitost - 2 g / 10 l vody,OL=35. Ošetřuje se od fáze zelený pupen až myší ouško. Aplikujte od druhé poloviny dubna do konce května. Přípravek lze použít pouze preventivně. Interval za trvalého infekčního tlaku je 10 - 14 dní. Aplikujeme max. 3x za vegetaci.
Réva vinná - Padlí révové - 2 g / 10 l vody,OL=35. Padlí révové. Ošetřuje se od období krátce před květem do počátku zaměkání bobulí. Interval při trvalém infekčním tlaku je 10 - 14 dní. Optimální účinnost se dosáhne při preventivním použití. Aplikujeme max. 3x za vegetaci.
Růže - Černá skvrnitost - 2-2,5 g / 10 l vody,OL=2. Aplikujte max. 2x za vegetaci.
Růže - Padlí - 2-3 g / 10 l vody,OL=2. Padlí růžové. Aplikujte max. 2x za vegetaci.

Dávkování a vydatnost:
2 - 2,5 g na 10 litrů vody.
vystačí na 300 l postřikové kapaliny

Aplikace v měsících:
5,6,7,8

Ochranná lhůta:
2 - 38 dní dle druhu plodiny.
klasická verze mobilní verze © 2018 Plantae.cz, Všechna práva vyhrazena., Zahrada, SEO e-shopu Vytvořilo SOFICO-CZ, a.s.