Kategorie zboží
Plantae (https://www.plantae.cz/)
«

Biotoll UNIVERSAL - 500 ml trigger

Biotoll UNIVERSAL - 500 ml trigger
Kód zboží: 65284
DPH: 21%
Dostupnost: momentálně nedostupné
122
momentálně nedostupné
-+
ks
Dotaz ke zboží

Popis zboží

Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí.

Signální slovo:Varování:
Údaje o nebezpečnosti:Bezpečnostní pokyny:
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
EUH208 Obsahuje permethrin (ISO). Může vyvolat alergickou reakci.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P391 Uniklý produkt seberte.
P401 Uchovávajte oddelene od potravín, nápojov a krmív.
P501 Odstraňte obsah/obal v souladu se zákonem.

Popis:
Rozprašovač pro okamžité hubení létajícího a lezoucího hmyzu (švábi, mouchy, komáři, aj.).

Účinná látka:
permethrin 0,25 %

Registrován pro:
proti létajícího hmyzu (mouchy, komáři, moly, mušky, aj.)
proti lezoucímu hmyzu (mravenci, rybenky, šváby, rusy, aj.)
proti skladištním škůdcům ( pilous rýžový, korovník obilní a lesák skladištní)

Rozsah a způsob použití:
Aplikujte v exteriéru (zahrada, pergola, aj.) nebo v interiéru (sklepy, aj.)postřik přímo na hmyz ,preventivní ošetření míst výskytu škůdců (kolem oken, do štěrbin, aj.) a pro trvalejší efekt postřik opakujte po 2-3 týdnech.

Dávkování,vydatnost:
dle uvážení

Aplikace v měsících:
3,4,5,6,7,8,9,10

Ochranná lhůta:
Nepoužívat na potravin
y
klasická verze mobilní verze © 2018 Plantae.cz, Všechna práva vyhrazena., Zahrada, SEO e-shopu Vytvořilo SOFICO-CZ, a.s.