Kategorie zboží
Plantae (https://www.plantae.cz/)
«

Biotoll NEOPERMIN+ mravenci - 100 g

Biotoll NEOPERMIN+ mravenci - 100 g
Kód zboží: 65283
DPH: 21%
Dostupnost: skladem 65 ks
63
skladem 65 ks
-+
ks
Dotaz ke zboží

Popis zboží

Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí.

Signální slovo:Varování:
Údaje o nebezpečnosti:Bezpečnostní pokyny:
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
EUH208 Obsahuje permethrin (ISO). Může vyvolat alergickou reakci.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P261 Zamezte vdechování prachu.
P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P501 Odstraňte obsah/obal podle státních předpisů..

Popis:
Prášek proti mravencům.

Účinná látka:
permethrin 0,5 ,kopretina stračkolistá, Chrysanthemum cinerariaefolium, výtažek 0,01

Registrován pro:
Likvidaci mravenců.

Rozsah a způsob použití:
Aplikujte do míst výskytu mravenců nebo přímo do mraveniště.
Dlouhodobá a účinná ochrana před mravenci v obývacích prostorech a na terasách, zásobárnách , prázdných skladištích
požerový a kontaktní účinek.

Dávkování,vydatnost:
dle uvážení

Aplikace v měsících:
3,4,5,6,7,8,9,10

Ochranná lhůta:
Nepoužívat na potraviny
klasická verze mobilní verze © 2018 Plantae.cz, Všechna práva vyhrazena., Zahrada, SEO e-shopu Vytvořilo SOFICO-CZ, a.s.